โฮมเพจ » จังหวัดอุทัยธานี

ไดเรกทอรีถนนของ จังหวัดอุทัยธานี, ประเทศไทย

  เมืองหลักของ จังหวัดอุทัยธานี

Admin Center

 • อุทัยธานี

Places

Towns

 • ทัพทัน
 • บ้านไร่
 • ลานสัก
 • สว่างอารมณ์
 • หนองขาหย่าง
 • หนองฉาง
 • อุทัยธานี
 • เมืองการุ้ง

Villages

 • บ้านคลองข่อย
 • บ้านงิ้วงาม
 • บ้านดงขวาง
 • บ้านดงพิกุล
 • บ้านตลุกดู่
 • บ้านทองหลาง
 • บ้านทัพคล้าย
 • บ้านทัพหมัน
 • บ้านทัพหลวง
 • บ้านทุ่งนา
 • บ้านทุ่งนาสวน
 • บ้านทุ่งพึ่ง
 • บ้านทุ่งมน
 • บ้านทุ่งสงบ
 • บ้านทุ่งหลวง
 • บ้านท่าซุง
 • บ้านท่าโพ
 • บ้านนาทุ่งเชือก
 • บ้านน้ำพุ
 • บ้านน้ำพุ
 • บ้านบึงเจริญ
 • บ้านบุ่ง
 • บ้านบ่อยาง
 • บ้านประดู่ยืน
 • บ้านปากดง
 • บ้านป่าเลา
 • บ้านพุบอน
 • บ้านร่องตาที
 • บ้านร่องมะดูก
 • บ้านวังผาลาด
 • บ้านวังหิน
 • บ้านวังเตย
 • บ้านสมอทอง
 • บ้านหนองขุย
 • บ้านหนองจอก
 • บ้านหนองนกยูง
 • บ้านหนองบัว
 • บ้านหนองบ่มกล้วย
 • บ้านหนองฝาง
 • บ้านหนองมะสัง
 • บ้านหนองเต่า
 • บ้านหนองเต่า
 • บ้านหลุมเข้า
 • บ้านหัวเมือง
 • บ้านหินตุ้ม
 • บ้านหูช้าง
 • บ้านห้วยคต
 • บ้านห้วยป่าปก
 • บ้านห้วยรอบ
 • บ้านห้วยไผ่ขุย
 • บ้านเขาฆ้องชัย
 • บ้านเขาผาแรต
 • บ้านเจ้าวัด
 • บ้านเนินมะค่า
 • บ้านเพชรน้ำผึ้ง
 • บ้านโป่งข่อย
 • บ้านใต้
 • Ban Pha Thang
 • Ban Suk Sawet

Hamlets

 • บ้านกลาง
 • บ้านคลองหวาย
 • บ้านคลองแห้ง
 • บ้านคลองโป่ง
 • บ้านคอดยาง
 • บ้านจักษา
 • บ้านดง
 • บ้านดงประดาพระ
 • บ้านดงยางใต้
 • บ้านดอนหวาย
 • บ้านทัพยายปอน
 • บ้านทุ่งนาไทย
 • บ้านทุ่งน้อย
 • บ้านทุ่งปาจาน
 • บ้านทุ่งสามแท่ง
 • บ้านทุ่งโพ
 • บ้านน้ำวิ่ง
 • บ้านบุ่งฝาง
 • บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
 • บ้านบ้านหนองสมบูรณ์
 • บ้านประดาหัก
 • บ้านปางไม้ไผ่
 • บ้านป่าอ้อ
 • บ้านพุต่อ
 • บ้านวังตอสามัคคี
 • บ้านวังพง
 • บ้านวังเกษตร
 • บ้านสระนารายณ์
 • บ้านสวนขวัญ
 • บ้านหนองกระทุ่ม
 • บ้านหนองจอก
 • บ้านหนองจิกยาว
 • บ้านหนองชุมเห็ด
 • บ้านหนองตะเคียน
 • บ้านหนองตางู
 • บ้านหนองผักกาด
 • บ้านหนองผักแพว
 • บ้านหนองม่วง
 • บ้านหนองยาง
 • บ้านหนองรัก
 • บ้านหนองลัน
 • บ้านหนองอาสา
 • บ้านหนองเข้
 • บ้านหนองแก
 • บ้านหนองแขวนกูบ
 • บ้านหนองแห้ง
 • บ้านหนองโพธิ์
 • บ้านหนองไผ่
 • บ้านหนองไม้แก่น
 • บ้านหัวดง
 • บ้านห้วยทราย
 • บ้านห้วยเปล้า
 • บ้านห้วยแห้ง
 • บ้านเขาดาวเรือง
 • บ้านเขาน้อย
 • บ้านเขาน้ำโจน
 • บ้านเขาน้ำโจน
 • บ้านเขาวง
 • บ้านเขาหินเทิน
 • บ้านเนินตูม
 • บ้านเนินสาธารณ์
 • บ้านเนื้อร้อน
 • บ้านโกรกลึก
 • บ้านโนนเหล็ก
 • บ้านโป่งสามสิบ
 • บ้านใหม่คลองอังวะ
 • บ้านใหม่คลองเคียน
 • บ้านใหม่ร่มเย็น
 • บ้านใหม่หนองแก

  OSM Tags

Boundary tags
admin_level4
boundaryadministrative
ISO3166-2TH-61
nameจังหวัดอุทัยธานี
refUTI
typeboundary
wikidataQ244649
wikipediaen:Uthai Thani province