โฮมเพจ » จังหวัดสุโขทัย

ไดเรกทอรีถนนของ จังหวัดสุโขทัย, ประเทศไทย

  เมืองหลักของ จังหวัดสุโขทัย

Admin Center

 • สุโขทัย

Places

Towns

 • กงไกรลาศ
 • คีรีมาศ
 • ทุ่งหลวง
 • ทุ่งเสลี่ยม
 • บ้านกล้วย
 • บ้านสวน
 • ลานหอย
 • ศรีนคร
 • ศรีสัชนาลัย
 • ศรีสำโรง
 • สวรรคโลก
 • สุโขทัย
 • หาดเสี้ยว
 • เขาแก้วศรีสมบูรณ์
 • เมืองเก่า

Hamlets

 • บาดสะทาว
 • บ้านกรงทอง
 • บ้านกลางดง
 • บ้านคลองปลายนา
 • บ้านคลองไผ่งาม
 • บ้านจอมสังข์
 • บ้านดงยาง
 • บ้านดงย่าปา
 • บ้านทุ่งมหาชัย
 • บ้านท่าทอง
 • บ้านนกขม้ิน
 • บ้านนา
 • บ้านนาขุนไกร
 • บ้านน้ำดิบ
 • บ้านบางสนิม
 • บ้านบึงงาม
 • บ้านบึงสวย
 • บ้านบุ่งสัก
 • บ้านบ้านหนองพยอม
 • บ้านปากคลอง
 • บ้านปากคลองร่วม
 • บ้านปากพระ
 • บ้านปากสิน
 • บ้านป่าคา
 • บ้านป่าแดง
 • บ้านมนต์คีรี
 • บ้านยางแดน
 • บ้านราวรังงาม
 • บ้านลานทอง
 • บ้านลำโชค
 • บ้านวังตามน
 • บ้านวังพิกุล
 • บ้านวังแดง
 • บ้านวังโคนเปือย
 • บ้านวังไทร
 • บ้านศรีชุม
 • บ้านศาลาไก่ฟุบ
 • บ้านสวนเหนือ
 • บ้านสะท้อ
 • บ้านสันติสุข
 • บ้านสารจิตร
 • บ้านสำนัก
 • บ้านหนองตม
 • บ้านหนองตลับ
 • บ้านหนองบัวเขาดิน
 • บ้านหนองป่าตอ
 • บ้านหนองยาง
 • บ้านหนองสองตอน
 • บ้านหนองหญ้าปล้อง
 • บ้านหนองหมื่นชัย
 • บ้านหนองแหน
 • บ้านห้วยติ่ง
 • บ้านห้วยสัก
 • บ้านห้วยหยวก
 • บ้านห้วยเจริญ
 • บ้านเกาะระเบียง
 • บ้านเขาดินไพรวัน
 • บ้านเตว็ดใน
 • บ้านเนินประดู่
 • บ้านเหมืองตามุก
 • บ้านแม่คุ
 • บ้านแม่ท่าแพ
 • บ้านแม่สำฟากท่า
 • บ้านแม่ฮู้
 • บ้านแสนตอ
 • บ้านโคกกะทือ
 • บ้านโซกเปือย
 • บ้านใหม่โพธิ์งาม
 • บ้านใหม่โพธิ์ทอง
 • บ้านไผ่ตะล่อม
 • บ้านไสยาศน์
 • Ban Bung Khrop
 • Ban Donjung
 • Ban Ku
 • Ban Pong Wua

  OSM Tags

Boundary tags
admin_level4
boundaryadministrative
ISO3166-2TH-64
nameจังหวัดสุโขทัย
refSTI
typeboundary
wikidataQ380764
wikipediaen:Sukhothai Province