โฮมเพจ » จังหวัดราชบุรี

ไดเรกทอรีถนนของ จังหวัดราชบุรี, ประเทศไทย

  เมืองหลักของ จังหวัดราชบุรี

Places

Towns

 • กระจับ
 • จอมบึง
 • ชัฏป่าหวาย
 • ดอนทราย
 • ดำเนินสะดวก
 • ด่านทับตะโก
 • ท่าผา
 • บางแพ
 • บ้านฆ้อง
 • บ้านสิงห์
 • บ้านเลือก
 • บ้านโป่ง
 • บ้านไร่
 • ปากท่อ
 • ราชบุรี
 • วัดเพลง
 • สวนผึ้ง
 • หนองโพ
 • หลักเมือง
 • ห้วยกระบอก
 • เขางู
 • เจ็ดเสมียน
 • โพธาราม
 • โพหัก

Villages

 • บ้านกล้วย
 • บ้านกล้วย
 • บ้านคา
 • บ้านคุ้งกระถิน
 • บ้านคูบัว
 • บ้านฆ้องน้อย
 • บ้านชัฎหนองหมี
 • บ้านชาวเหนือ
 • บ้านดอนคลัง
 • บ้านดอนคา
 • บ้านดอนทราย
 • บ้านดอนพรม
 • บ้านดอนเซ่ง
 • บ้านดอนเสลา
 • บ้านดอนใหญ่
 • บ้านตลาดควาย
 • บ้านตะโกล่าง
 • บ้านตาลเรียง
 • บ้านทุ่งแฝก
 • บ้านท่ามะขาม
 • บ้านท่ายาง
 • บ้านท่าเรือ
 • บ้านนาคอก
 • บ้านนางแก้ว
 • บ้านนาสมอ
 • บ้านบัวงาม
 • บ้านบางกะโด
 • บ้านบางป่านอก
 • บ้านบางลี่
 • บ้านบึง
 • บ้านบ่อตะคร้อ
 • บ้านบ่อมะกรูด
 • บ้านบ่อหวี
 • บ้านปากช่อง
 • บ้านม่วง
 • บ้านรางบัว
 • บ้านลาดบัวขาว
 • บ้านลำพยอม
 • บ้านวังมะนาว
 • บ้านวัดขนอน
 • บ้านวัดมณีโชติ
 • บ้านวัดสร้อยฟ้า
 • บ้านวัดหลวง
 • บ้านวัดหัวป่า
 • บ้านวัดแก้ว
 • บ้านศาลเจ้า
 • บ้านสวนผึ้ง
 • บ้านสูงเนิน
 • บ้านหนองกบ
 • บ้านหนองกลางดง
 • บ้านหนองกลางด่าน
 • บ้านหนองตาเนิด
 • บ้านหนองนก
 • บ้านหนองบัว
 • บ้านหนองบัวค่าย
 • บ้านหนองปลาดุก
 • บ้านหนองปลาหมอ
 • บ้านหนองม่วง
 • บ้านหนองสองห้อง
 • บ้านหนองหญ้าปล้อง
 • บ้านหนองหม้อข้าว
 • บ้านหนองอ้อ
 • บ้านหนองเอี่ยน
 • บ้านหนองแร้ง
 • บ้านหนองไก่ขัน
 • บ้านหนามพุงดอ
 • บ้านหัวโป่ง
 • บ้านหัวโพ
 • บ้านหินสี
 • บ้านหุบมะกล่ำ
 • บ้านห้วยน้ำหนัก
 • บ้านห้วยผาก
 • บ้านห้วยม่วง
 • บ้านห้วยยาง
 • บ้านอ้ออีเขียว
 • บ้านเกาะโพธิ์งาม
 • บ้านเขากรวด
 • บ้านเนินม่วง
 • บ้านเวียงทุน
 • บ้านแหลมทอง
 • บ้านโคกพระ
 • บ้านโคกหม้อ
 • บ้านโป่งกระทิงล่าง
 • บ้านใหม่
 • บ้านใหม่นครบาล
 • บ้านไทรงาม
 • วัดบ้านโพธิ์
 • Ban Noen Sung
 • Ban Pak Bueng
 • Ban Thung Kwang

Hamlets

 • บ้านคูหาสวรรค์
 • บ้านชัฎใหญ่
 • บ้านดอนกระตู
 • บ้านดอนฟักทอง
 • บ้านดอนมะขามเทศ
 • บ้านดอนไผ่
 • บ้านทุ่งกระถิน
 • บ้านทุ่งน้อย
 • บ้านทุ่งศาลา
 • บ้านนาหนอง
 • บ้านพุตะเคียน
 • บ้านพุบอนบน
 • บ้านพุม่วง
 • บ้านพุเกตุ
 • บ้านพุแค
 • บ้านมณีลอย
 • บ้านมะขามเอน
 • บ้านมาบแค
 • บ้านยางคู่
 • บ้านระฆังทอง
 • บ้านรางเฆ่
 • บ้านรางเสน่
 • บ้านลาดใหญ่
 • บ้านลำน้ำ
 • บ้านลำพระ
 • บ้านวังปลา
 • บ้านสระตะโก
 • บ้านสระสี่มุม
 • บ้านหนองกระทุ่ม
 • บ้านหนองกวาง
 • บ้านหนองขาม
 • บ้านหนองจอก
 • บ้านหนองตาหลวง
 • บ้านหนองนางแพรว
 • บ้านหนองน้ำใส
 • บ้านหนองบัวหิ่ง
 • บ้านหนองประทุน
 • บ้านหนองปรือ
 • บ้านหนองปากชัฎ
 • บ้านหนองสลิด
 • บ้านหนองสีนวล
 • บ้านหนองหิน
 • บ้านหนองไก่แก้ว
 • บ้านหนองไผ่
 • บ้านหว้าเอน
 • บ้านห้วยท่าช้าง
 • บ้านห้วยยางโทน
 • บ้านห้วยศาลา
 • บ้านห้วยไผ่
 • บ้านเกาะลอย
 • บ้านเขาช้าง
 • บ้านเขาถ้ำ
 • บ้านเขาถ้ำกุญชร
 • บ้านเขาพระเอก
 • บ้านเขาส้ม
 • บ้านเขาอีส้าน
 • บ้านเขาแจง
 • บ้านเบิกไพร
 • บ้านโคกทอง
 • บ้านโป่ง
 • บ้านโป่งยอ
 • บ้านโป่งเจ็ด
 • บ้านไพรสะเดา

  OSM Tags

Boundary tags
admin_level4
boundaryadministrative
ISO3166-2TH-70
nameจังหวัดราชบุรี
refRBR
typeboundary
wikidataQ335492
wikipediaen:Ratchaburi Province