โฮมเพจ » จังหวัดพัทลุง

ไดเรกทอรีถนนของ จังหวัดพัทลุง, ประเทศไทย

  เมืองหลักของ จังหวัดพัทลุง

Admin Center

 • พัทลุง

Places

Towns

 • ควนขนุน
 • ตะโหมด
 • ทะเลน้อย
 • บางแก้ว
 • ปากคลอง
 • ปากพะยูน
 • ป่าบอน
 • พัทลุง
 • เขาชัยสน
 • แม่ขรี

Villages

 • ชัยบุรี
 • บ้านขัน
 • บ้านขันหมู่
 • บ้านคลองขุด
 • บ้านคลองใหญ่
 • บ้านควนกุฎ
 • บ้านควนดินแดง
 • บ้านควนนกหว้า
 • บ้านควนปริง
 • บ้านควนพนางตุง
 • บ้านควนพระสาครินทร์
 • บ้านควนพลี
 • บ้านควนยวน
 • บ้านควนหมอทอง
 • บ้านควนหินแท่น
 • บ้านควนอินนอโม
 • บ้านควนแหวง
 • บ้านคู
 • บ้านชายคลอง
 • บ้านช่องฟืน
 • บ้านดอนประดู่
 • บ้านด่านโลด
 • บ้านต้นไทร
 • บ้านทอนตรน
 • บ้านทะเลเหมียง
 • บ้านทุ่งคลองควาย
 • บ้านทุ่งนารี
 • บ้านท่าลาด
 • บ้านท่าวา
 • บ้านธรรมเถียร
 • บ้านนาวง
 • บ้านนาหยา
 • บ้านนาโหนด
 • บ้านน้ำตก
 • บ้านบางมวง
 • บ้านบ่อทราย
 • บ้านปรางหมู่
 • บ้านปากบางนาคราช
 • บ้านปากสระ
 • บ้านพน
 • บ้านพรุนายขาว
 • บ้านพูด
 • บ้านมะกอกใต้
 • บ้านม่วงทวน
 • บ้านยางขาคีม
 • บ้านร่มโพธิ์ไทร
 • บ้านลานช้าง
 • บ้านลำปำ
 • บ้านวังปริง
 • บ้านสวนโหนด
 • บ้านสํานักกอ
 • บ้านหนองธง
 • บ้านหัวช้าง
 • บ้านหัสคุณ
 • บ้านหาดไข่เต่า
 • บ้านหารเทา
 • บ้านห้วยลึก
 • บ้านอ่างทอง
 • บ้านเกาะทองสม
 • บ้านเกาะนางคำเหนือ
 • บ้านเกาะหมาก
 • บ้านเกาะเสือ
 • บ้านเกาะโคบ
 • บ้านเขาปู่
 • บ้านเตง
 • บ้านเตาปูน
 • บ้านเทพราช
 • บ้านเหมืองตะกั่ว
 • บ้านเหรียงงาม
 • บ้านแหลม
 • บ้านแหลมดิน
 • บ้านโคกทราย
 • บ้านโคกม่วง
 • บ้านโคกวา
 • บ้านโคกสัก
 • บ้านโพธิ์
 • บ้านโหละหนุน
 • บ้านโหล๊ะหาร
 • บ้านไทรทอง
 • บ้านไสนายขัน

Hamlets

 • บ้านห้วยทราย

  OSM Tags

Boundary tags
admin_level4
boundaryadministrative
ISO3166-2TH-93
nameจังหวัดพัทลุง
refPLG
typeboundary
wikidataQ243808
wikipediaen:Phatthalung Province