โฮมเพจ » จังหวัดนราธิวาส

ไดเรกทอรีถนนของ จังหวัดนราธิวาส, ประเทศไทย

  เมืองหลักของ จังหวัดนราธิวาส

Places

Towns

 • ตันหยงมัส
 • ตากใบ
 • ต้นไทร
 • นราธิวาส
 • บาเจาะ
 • ยี่งอ
 • รือเสาะ
 • ศรีสาคร
 • สุคิริน
 • สุไหงปาดี
 • สุไหงโก-ลก
 • แว้ง

Villages

 • บ้านกะลูแป
 • บ้านกาบุ๊
 • บ้านกาลิซา
 • บ้านกาหนั๊วะ
 • บ้านกาเยาะมาตี
 • บ้านกาแร
 • บ้านกูบู
 • บ้านกูยิ
 • บ้านกูเล็ง
 • บ้านกูแบสาลอ
 • บ้านคลองตัน
 • บ้านค่าย
 • บ้านจอเบาะ
 • บ้านจะแลเกาะ
 • บ้านจืองา
 • บ้านจือแร
 • บ้านจูดแดง
 • บ้านตราแด๊ะ
 • บ้านตะเหลี่ยง
 • บ้านตะโละ
 • บ้านตะโละ
 • บ้านตะโละมีญอ
 • บ้านตะโละแน็ง
 • บ้านตันหยงลิมอ
 • บ้านตาบา
 • บ้านต้นตาล
 • บ้านทอน
 • บ้านทุ่งโต๊ะดัง
 • บ้านทํานบ
 • บ้านทําเนียบ
 • บ้านนาดา
 • บ้านบระเอ็ง
 • บ้านบละแต
 • บ้านบลูกา
 • บ้านบองอ
 • บ้านบางขุนทอง
 • บ้านบางมะนาว
 • บ้านบาตู
 • บ้านบาโงกูโบ
 • บ้านบาโงระนะ
 • บ้านบาโงสะโต
 • บ้านบือราเปะ
 • บ้านบือเระ
 • บ้านบือแนปีแย
 • บ้านบูกิ๊ตยือแร
 • บ้านบูเกะกอตอ
 • บ้านบูเกะสูดอ
 • บ้านบูเก๊ะตา
 • บ้านปลักปลา
 • บ้านปลักปลา
 • บ้านปะดะดอ
 • บ้านปะลุกา
 • บ้านปะลุกานากอ
 • บ้านปาลอบาต๊ะ
 • บ้านปาเซ
 • บ้านปูยู
 • บ้านปูลากาป๊ะ
 • บ้านมะนังกาหยี
 • บ้านมะยูง
 • บ้านยะลูตง
 • บ้านยาบี
 • บ้านยารอ
 • บ้านยือลอ
 • บ้านรามา
 • บ้านรือเสาะ
 • บ้านลาไม
 • บ้านลุโบะปาเระ
 • บ้านลูโบะดาโต๊ะ
 • บ้านลูโบะบายะ
 • บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ
 • บ้านลูโบ๊ะดีแย
 • บ้านลูโบ๊ะบาตู
 • บ้านศาลาลูกไก่
 • บ้านศาลาใหม่
 • บ้านสะโล
 • บ้านสาเมาะ
 • บ้านสิโป
 • บ้านสุไหงบาตู
 • บ้านหัวคลอง
 • บ้านหัวเขา
 • บ้านฮูแตทูวอ
 • บ้านฮูแตยือลอ
 • บ้านเขาตันหยง
 • บ้านเขาน้อย
 • บ้านเจ๊ะเก
 • บ้านแกแม
 • บ้านแคนา
 • บ้านแฆแบ๊ะ
 • บ้านแป๊ะบุญ
 • บ้านแยะ
 • บ้านโคกกระดูกหมู
 • บ้านโคกตีเต
 • บ้านโคกพยอม
 • บ้านโคกมือบา
 • บ้านโคกสุมุ
 • บ้านใหม่
 • บ้านไพรวัน

Hamlets

 • บ้านจีจา
 • บ้านตอหลัง
 • บ้านตะลาฆอสะโต
 • บ้านทุ่งคา
 • บ้านบาโง
 • บ้านบาโงปูโละ
 • บ้านลาเมาะใน
 • บ้านศรีพงัน
 • บ้านสะปอม
 • บ้านสะโล
 • บ้านโคกสยา
 • หมุ่บ้านปาตี
 • หมุ่บ้านยาบะ
 • หมู่บ้านกาโดะ
 • หมู่บ้านจือแร
 • หมู่บ้านซือเลาะ
 • หมู่บ้านดือแย
 • หมู่บ้านดือแยหะยี
 • หมู่บ้านตันหยง
 • หมู่บ้านตายา
 • หมู่บ้านท่าเรือ
 • หมู่บ้านนาดา
 • หมู่บ้านบลูกาปือดอ
 • หมู่บ้านบลูกาฮีเล
 • หมู่บ้านบลูกาฮูลู
 • หมู่บ้านบาตง
 • หมู่บ้านปราลี
 • หมู่บ้านปูโป
 • หมู่บ้านพงมูซู
 • หมู่บ้านมะนังปันยัง
 • หมู่บ้านยาแม
 • หมู่บ้านยาแม
 • หมู่บ้านยาแลเบาะ
 • หมู่บ้านยือลาแป
 • หมู่บ้านลาเมาะ
 • หมู่บ้านสวนพลู
 • หมู่บ้านสะโล
 • หมู่บ้านเปาะรามะ
 • หมู่บ้านไอร์กลูแป
 • หมู่บ้านไอร์จาดา
 • หมู่บ้านไอร์จือนะ

  OSM Tags

Boundary tags
admin_level4
boundaryadministrative
ISO3166-2TH-96
nameจังหวัดนราธิวาส
refNWT
typeboundary
wikidataQ271442
wikipediaen:Narathiwat Province